2020 Yerli otomobil, Yerli Otomobil 2020, Yerli Otomobil Sitesi, Yerli Otomobil Haberleri

Türkiye otomotiv sektöründe ilk beş ayda üretim ve ihracat azaldı

Otomotiv Sanayii Dernegˆi (OSD), 2020 yılı Ocak-Mayıs do¨nemine ait u¨retim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini ac¸ıkladı.Nisan ayında, yeni tip Koronaviru¨s (Covid-19) salgınının etkilerinin yogˆun hissedilmesinin ardından, otomotiv s¸irketlerinin tamamı Mayıs ayında u¨retime tekrar geri do¨ndu¨. Bu kapsamda, Mayıs ayında toplam otomotiv u¨retimi 63 bin 145 adet olarak gerc¸ekles¸ti. Nisan ayı ise toplamda 11 bin 164 adetle kapanmıs¸tı. Yılın ilk bes¸ aylık do¨nemine bakıldıgˆında ise, toplam u¨retim bir o¨nceki yılın aynı do¨nemine go¨re yu¨zde 34 azalarak 415 bin 454 adet, otomobil u¨retimi de yu¨zde 31 azalarak 288.133 adet oldu. Trakto¨r u¨retimiyle birlikte toplam u¨retim ise 425 bin 804 adet olarak gerc¸ekles¸ti.Salgın etkisiyle normalles¸me su¨recine devam eden otomotiv sanayiinde Ocak-Mayıs do¨nemi kapasite kullanım oranı yu¨zde 50 seviyesinde gerc¸ekles¸ti. Arac¸ grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif arac¸larda (otomobil + hafif ticari arac¸) yu¨zde 51, agˆır ticari arac¸larda yu¨zde 32, trakto¨rde ise yu¨zde 33 oldu.Ticari arac¸ u¨retimi yu¨zde 39 daraldı, pazarı ise artıs¸ go¨sterdiMayıs ayında yu¨k ve yolcu tas¸ıyan ticari arac¸ u¨retimi 19 bin 881 adet, trakto¨r u¨retimi ise bin 900 adet oldu. 2020 yılı Ocak-Mayıs do¨neminde, ticari arac¸ u¨retimi bir o¨nceki yıla kıyasla yu¨zde 39 daralırken, agˆır ticari arac¸ grubunda bu daralma yu¨zde 23, hafif ticari arac¸ grubunda ise yu¨zde 40 oranında kaydedildi. Bu do¨nemde, toplam ticari arac¸ pazarı yu¨zde 16, hafif ticari arac¸ pazarı yu¨zde 14 ve agˆır ticari arac¸ pazarı ise yu¨zde 34 arttı. Baz etkisi dikkate alındıgˆında ise yılın ilk bes¸ aylık do¨neminde ticari arac¸ pazarı 2017 yılının yu¨zde 52 gerisinde kaldı.Mayıs ayında otomobil pazarı yu¨zde 7,6 azaldıTu¨rkiye otomotiv pazarı, Ocak-Mayıs do¨neminde gec¸tigˆimiz yılın aynı do¨nemine go¨re yu¨zde 20 artıs¸ kaydetti ve 189 bin 118 adet oldu. Bu do¨nemde, otomobil pazarı ise yu¨zde 22 arttı ve 146 bin 528 adet olarak gerc¸ekles¸ti. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındıgˆında, Ocak-Mayıs do¨neminde toplam pazar yu¨zde 36, hafif ticari arac¸ pazarı yu¨zde 49, agˆır ticari arac¸ pazarı yu¨zde 58, otomobil pazarı ise yu¨zde 30 oranında ortalamanın gerisinde kaldı.Ocak-Mayıs do¨neminde otomobil ic¸ pazarında ithal arac¸ payı yu¨zde 64 olarak gerc¸ekles¸irken, hafif ticari arac¸ pazarında ithal arac¸ payı yu¨zde 42 oldu. Mayıs ayında Covid-19 salgını etkilerinin azalmasıyla birlikte, bir o¨nceki yıla oranla ic¸ pazar yu¨zde 2 daralma go¨sterdi ve bu do¨nemde toplam pazar 33 bin 245 adet seviyesinde gerc¸ekles¸ti. Baz etkisi dikkate alındıgˆında toplam pazar, 2017 yılı Ocak-Mayıs do¨neminin yu¨zde 42 gerisinde kaldı.44 bin 428 arac¸ ihrac¸ edildiOcak-Mayıs do¨neminde toplam ihracat, bir o¨nceki yılın aynı do¨nemine go¨re adet bazında yu¨zde 38 azalarak, 331 bin 391 adet olarak gerc¸ekles¸ti. Otomobil ihracatı yu¨zde 35 oranında azalarak 232 bin 781 adet olurken, ticari arac¸ ihracatı ise yu¨zde 46 oranında azaldı. Trakto¨r ihracatı ise 2019 yılının aynı do¨nemine go¨re yu¨zde 28 azalarak 4 bin 707 adet olarak gerc¸ekles¸ti.Tu¨rkiye'nin en fazla ihracat gerc¸ekles¸tirdigˆi Avrupa'da ticaretin durma noktasına geldigˆi Nisan 2020'de 9 bin 327 adet olan otomotiv ihracatı, Mayıs ayında 44 bin 428 adet olarak gerc¸ekles¸ti. Tu¨rkiye I·hracatc¸ılar Meclisi verilerine go¨re ise toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2020 yılı Ocak- Mayıs do¨neminde yu¨zde 14'lu¨k pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.8,9 milyar dolarlık ihracat2020 yılı Ocak-Mayıs do¨neminde bir o¨nceki yılın aynı do¨nemine go¨re, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında yu¨zde 33, Euro bazında ise gec¸en yılın aynı do¨nemine go¨re yu¨zde 31 oranında azaldı. Bu do¨nemde, toplam otomotiv ihracatı 8,9 milyar Dolar olarak gerc¸ekles¸irken, otomobil ihracatı yu¨zde 29 azalarak 3,5 milyar Dolar seviyesinde gerc¸ekles¸ti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yu¨zde 27 azalarak, 3,2 milyar Euro seviyesinde gerc¸ekles¸ti.

Bir önceki yazımız olan Mayıs ayı SUV lideri Peugeot 3008 oldu başlıklı makalemizde Haber, Otomobil ve Peugeot hakkında bilgiler verilmektedir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir